Westwing Collection Grand spot de plafond moderne beige Cassandra, larg. 80 x haut. 16 cm

94,99